Ramki rysunkowe

Zagadnienie: Zastosowanie ramek rysunkowych

Ramki rysunkowe służą do wyświetlania i zapisywania informacji na rysunkach tworzonych za pomocą Vectorworks. Obok formatowania ramek arkuszy oraz tabelek rysunkowych, narzędzie Ramka rysunkowa umożliwia rejestrowanie istotnych informacji dotyczących projektu, poszczególnych arkuszy, zespołu pracującego nad danym projektem i (jeśli jesteś posiadaczem wersji branżowej programu) historii rewizji i publikacji. Rekordy skojarzone z ramką możesz dostosować i aktualizować w oknie dialogowym Ustawienia ramki rysunkowej. Dostępna jest również opcja łączenia pól rekordu z blokami tekstu w ramce, dzięki czemu tekst w ramce będzie zawsze zgodny z bieżącymi danymi rekordu.

Menedżer tabelek rysunkowych (dostępny we wszystkich wersjach branżowych Vectorworks) umożliwia sprawne zarządzanie kilkoma ramkami rysunkowymi jednocześnie, włącznie z tymi położonymi w warstwach w zewnętrznych plikach. Jest to skuteczna metoda dodawania lub edycji rewizji i publikacji mających zastosowanie do kilku warstw, sporządzania raportów rewizji i publikacji oraz sprawdzania, czy wszystkie tabelki rysunkowe są gotowe do opublikowania. Polecenie Opublikuj (zob. Publikacja wsadowa) umożliwia np. dodawanie kompletnych publikacji do listy za pomocą jednego kliknięcia.

TBlock_overall.png

Narzędzie Ramka rysunkowa, wraz z przynależącym do niej oknem dialogowym Ustawienia ramki rysunkowej, oraz polecenie Menedżer tabelek rysunkowych służą do różnych celów, które nawzajem się uzupełniają.

Za pomocą narzędzia Ramka rysunkowa oraz przynależących do niego ustawień można:

utworzyć/edytować styl ramki rysunkowej, który można następnie wykorzystać do wstawienia ujednoliconej ramki rysunkowej do poszczególnych arkuszy, a opcjonalnie wstawić także do szablonu, aby ułatwić wstawianie ramki rysunkowej w każdym arkuszu w pliku zawierającym wiele warstw;

wstawiać ramki rysunkowe do rysunku;

edytować ustawienia poszczególnych ramek rysunkowych;

edytować układ/grafikę tabelki rysunkowej;

zmieniać dane projektowe w całym pliku (jest to także możliwe za pośrednictwem Menedżera tabelek rysunkowych).

edytować ustawienia, zmieniać styl i/lub dodać rewizję/publikację do poszczególnych ramek rysunkowych;

uporządkować na nowo dane projektowe i pola danych w całym pliku (jest to także możliwe za pośrednictwem Menedżera tabelek rysunkowych).

Za pomocą polecenia Menedżer tabelek rysunkowych można:

oznaczyć do edycji kilku warstw, w tym warstw z zewnętrznych plików;

wprowadzić zmiany do kilku oznaczonych warstw jednocześnie (jest to możliwe w przypadku rewizji i publikacji oraz wielu innych ustawień, ale nie wszystkich ustawień ramki rysunkowej).

Metoda pracy: Definiowanie ramek rysunkowych i zarządzanie nimi

Tworzenie ramki rysunkowej

Ustawienia ramki rysunkowej

Edycja ramki rysunkowej

Przekształcanie ramek w ramki rysunkowe