Wyszukiwanie zasobów

W Menedżerze zasobów dostępna jest opcja szybkiego wyszukiwania zasobów według słów kluczowych.

Aby wyszukać i zastosować dany zasób, należy wykonać następujące kroki:

Kliknij strzałkę po lewej stronie pola wyszukiwania, aby dostosować ustawienia wyszukiwania.

Kliknij, aby pokazać/ukryć opcje.Kliknij, aby pokazać/ukryć opcje.

Opcje wyszukiwania

Opis

Wszędzie

Wyszukiwanie zasobu we wszystkich dostępnych bibliotekach.

Tylko widoczne grupy plików

Wyszukiwanie zasobu wyłącznie w bibliotekach, które są aktualnie wyświetlane w Liście plików.

Tylko zaznaczony plik

Wyszukiwanie zasobu wyłącznie w pliku zaznaczonym w Liście plików.

Uwzględnij rekordy

Wyszukiwanie rozszerzone na rekordy przypisane do zasobów.

Całe słowo lub fraza

Pokaż wyłącznie wyniki, które w pełni pokrywają się z tekstem wyszukiwania.

W polu wyszukiwania wprowadź jedno lub kilka haseł wyszukiwania, ewentualnie w kombinacji z jednym lub kilkoma podstawowymi operatorami boolowskimi, a następnie wciśnij Enter. Vectorworks przeszukuje zarówno nazwy, jak i etykiety (tagi) zasobów, a jeśli w opcjach wyszukiwania włączono Uwzględnij rekordy – także rekordy dołączone do zasobów.

Ponadto program rozpoznaje następujące operatory wyszukiwania boolowskiego: “” (cudzysłów), * (wyszukaj frazy rozpoczynające się podanymi znakami), I, NIE i LUB. Operatory można ze sobą łączyć; wpisz na przykład dwa terminy wyszukiwania w cudzysłowie, rozdzielone słowem LUB, aby zwiększyć trafność wyszukiwania.

W operatorach wyszukiwania logicznego: I, NIE i LUB uwzględniana jest wielkość liter. Aby działały prawidłowo, należy zapisać je wielkimi literami.

Program zapamiętuje 10 ostatnich wyszukiwań i wyświetla je na liście rozwijanej poniżej pola wyszukiwania. Aby wyczyścić jej zawartość, zaznacz polecenie na samym dole listy Usuń ostatnie wyszukiwania.

Przykładowe hasło wyszukiwania

Możliwe wyniki wyszukiwania

zielone krzesło (bez cudzysłowu)

lub

zielone I krzesło

Zwraca wszystkie nazwy zasobów, etykiety i ewentualnie rekordy, w których występują terminy zielone i krzesło. Operator I jest stosowany domyślnie.

zielone krzesło

krzesło w zielone paski

zielone kreskowanie ze słowem „krzesło” w etykiecie

„zielone krzesło” (w cudzysłowie)

Zwraca wszystkie zasoby, w których występuje cała fraza w kolejności podanej w cudzysłowie, czyli słowo zielone, a po nim od razu słowo krzesło.

zielone krzesło

zielone k* 

Zwraca wszystkie zasoby, w których występuje słowo zielone i dowolne słowo rozpoczynające się literą k.

zielone krzesło

krzesło w zielone paski

zielone kurtyny

klosze ze słowem „zielone” w etykiecie

„zielone k”* 

Zwraca wszystkie zasoby, w których występuje słowo zielone, a po nim od razu dowolne słowo rozpoczynające się literą k.

zielone krzesło

zielone kurtyny

zielone klosze

„zielone k*” 

Zwraca wszystkie zasoby, które w całości odpowiadają treści umieszczonej w cudzysłowie, czyli zawierają słowo zielone, a po nim od razu literę k oraz * (asterysk). Gdy asterysk znajduje się w cudzysłowie, nie funkcjonuje już jako operator boolowski, a jako zwykły znak.

zielone k*

krze 

lub

krze* 

Zwraca wszystkie zasoby, które rozpoczynają się sylabą krze. W przypadku gdy wyszukiwana fraza składa się z pojedynczego słowa, na jej końcu zostanie automatycznie dodany operator asterysk (*).

krzesło

krzew

krzesełko

*kom 

lub

*kom* 

Zwraca wszystkie zasoby, w których występuje sylaba kom. W przypadku gdy wyszukiwana fraza składa się z pojedynczego słowa, na jej końcu zostanie automatycznie dodany operator asterysk (*).

komputer

sykomora

telekom

„zielone krzesło” I stół 

Zwraca wszystkie zasoby, w których występuje cała fraza w kolejności podanej w cudzysłowie, czyli słowo zielone, a zaraz po nim krzesło, I słowo stół.

zielone krzesło i stół jadalniany w etykiecie

złożony symbol o nazwie „zielone krzesło i stół jadalniany”

zielone NIE krzesło 

Zwraca wszystkie zasoby, w których występuje pierwsze słowo: zielone, ale nie drugie: krzesło.

zielone kurtyny

zielone klosze

zielone LUB krzesło 

Zwraca wszystkie zasoby, w których występuje jedno z podanych dwóch słów: zielone lub krzesło.

zielone krzesło

zielone kurtyny

czerwone krzesło

Zasoby zgodne hasłem wyszukiwania pojawią się w Liście zasobów. Możesz skorzystać z domyślnych poleceń w menu kontekstowym, aby zarządzać zasobami lub przeciągnąć wybrane zasoby do innego pliku. Dla wyników wyszukiwania dostępne są dwie dodatkowe funkcje:

Najedź kursorem na zasób, aby wyświetlić informację o jego nazwie i lokalizacji.

Prawym przyciskiem myszy kliknij zasób, aby wyświetlić menu kontekstowe. Użyj polecenia Otwórz lokalizację zasobu, aby w Liście plików zaznaczyć plik zawierający zasób.

W Menedżerze zasobów dostępna jest opcja szybkiego wyszukiwania zasobów według słów kluczowych.

Aby wyszukać i zastosować dany zasób, należy wykonać następujące kroki:

Kliknij strzałkę po lewej stronie pola wyszukiwania, aby dostosować ustawienia wyszukiwania.

Kliknij, aby pokazać/ukryć opcje.Kliknij, aby pokazać/ukryć opcje.

Wprowadź wyszukiwany ciąg znaków w polu wyszukiwania i naciśnij klawisz Enter, aby rozpocząć wyszukiwanie. Vectorworks przeszukuje zarówno nazwy, jak i etykiety (tagi) zasobów, a jeśli w opcjach wyszukiwania włączono Uwzględnij rekordy – także rekordy dołączone do zasobów.

Pole wyszukiwania zapamiętuje i wyświetla 10 ostatnich wyszukiwań; aby wyczyścić tę listę, przewiń na sam dół listy i kliknij Usuń ostatnie wyszukiwania.

Zasoby zgodne hasłem wyszukiwania pojawią się w Liście zasobów. Możesz skorzystać z domyślnych poleceń w menu kontekstowym, aby zarządzać zasobami lub przeciągnąć wybrane zasoby do innego pliku. Dla wyników wyszukiwania dostępne są dwie dodatkowe funkcje:

Najedź kursorem na zasób, aby wyświetlić informację o jego nazwie i lokalizacji.

Kliknij zasób prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu kontekstowego polecenie Otwórz lokalizację zasobu, aby zaznaczyć na liście plików w lewej części Menedżera zasobów plik zawierający dany zasób.

Wstawianie zasobów do rysunku

Menedżer zasobów

Lokalizowanie zasobów z rysunku w Menedżerze zasobów